Bérszámfejtés

A Cogentax szolgáltatási portfóliójának az alapkövei: Bérszámfejtés, könyvelés, adótanácsadás, és digitális adózási megoldások.

Cogentax nem csak a jogszabályi feltételeknek megfelelő, magas színvonalú szolgáltatást nyújtja ügyfelei részére, hanem a lehetővé teszi a saját fejlesztésű, egyedi digitális megoldásainak igénybe vételét is.

Bérszámfejtési szolgáltatásaink

Bérszámfejtés – munkabérek, járulékok és adók

A bérszámfejtés a munkaerő gazdálkodás egyik legkritikusabb folyamata, így elengedhetetlen, hogy hatékonyan és zökkenőmentesen működjön. Szolgáltatásunk minden szükséges elemet tartalmaz az egy fős vállalkozástól a tb kifizetőhelyig.

 • Teljes körű bérügyvitel, bérkalkuláció – adminisztráció, számfejtés, adó- és tb elszámolás
 • Adatszolgáltatások, bevallások, statisztikák készítése
 • Munkáltatói igazolások készítése
 • Főkönyvi adatkapcsolat biztosítása
 • Cafeteria elemek szabályozása és számfejtése
 • Munkaügyi riportok készítése

TB tanácsadás és TB ügyintézés vállalatoknak

Társadalombiztosítási és bérszámfejtési szakértőink segítik a társadalombiztosítási előírások alkalmazását, illetve a szabályozásnak megfelelő adminisztratív tevékenységeket.

Többek közt ide tartozik:

 • Társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása (100 fő feletti munkavállalói állomány esetén kötelező)
 • Táppénz igénylések kezelése, számfejtése
 • TB adatszolgáltatások elkészítése, munkáltatói igazolás elkészítése
 • Társadalombiztosítási ellenőrzés lebonyolítása

3. országbeli személyek foglalkoztatásának engedélyezése

Adózási szempontból 3. országbeli, külföldi illetőségűnek tekinthető természetes személyek, akik Magyarországon végeznek munkát, és jövedelmüket egy külföldi székhelyű társaságtól kapják – a kettős adóztatást elkerülő egyezmények hatálya alá kerülhetnek.

Segítjük ügyfeleinket a hazai szabályozás útvesztőiben 3. országbeli személyek magyarországi foglalkoztatásának ügyintézésben, munkavállalási engedélyeinek megszerzésében.

Személyijövedelemadó tanácsadás, bevallás készítés

Szakértőink gondoskodnak arról, hogy azok a munkavállalók, akik önadózónak minősülnek, vagy szja bevallás során az önadózás mellett döntenek rendelkezzenek a törvényi és hatósági előírásoknak megfelelő bevallással – illetve elvégezzük a fizetendő adó összegének kiszámítását.

Munkaügyi- és képzési támogatások támogatása, ellátása

Az uniós és hazai forrású munkaügyi, foglalkoztatási támogatások feltárása, ügyintézése és elszámolása kapcsán támogatjuk ügyfeleink munkaerőgazdálkodását. Segítséget nyújtunk tanuló- és szakképzési szerződés alapján elszámolható kedvezmények és támogatások igénybevételéhez, dokumentálásához. 

Digitális megoldásaink

Napjaink korszerű és hatékony munkavégzése elképzelhetetlen a digitális megoldások használata nélkül.

A Cogentax technológiai hátterét a legkorszerűbb IT megoldások széles skáláját biztosítja. A digitális megoldások alkalmazásának a célja a működési hatékonyság növelése, működési kockázatok csökkentése, a különböző rendszerek közötti biztonságos kapcsolat kialakítása, valamint a biztonságos együttműködés lehetőségének a biztosítása. Az ügyfeleink részére elérhetőek a saját fejlesztésű, egyedi megoldásaink.

Bérszámfejtési kisokos 2024

Mi a bérszámfejtés?

A bérszámfejtés magába foglalja a munkaadó és a munkavállaló és az egyéb jogviszonyban állók bér és bérjellegű juttatásaival kapcsolatos kötelezettségek kiszámítást, a keletkezett, adók járulékok fizetési kötelezettségeink a kiszámítását, kapcsolódó adatszolgáltatások elkészítése, nyilvántartások vezetését, valamint a teljes körű adminisztrációs feladatokat. 

A fentieken túl számos egyéb feladata is van a bérszámfejtőnek.

A vállalkozások vagy személyek teljeskörű bérszámfejtése során több, egymásra épülő feladatot. kell elvégezni. A feladatok elvégzésében támogatást nyújtanak a legkülönfélébb informatika megoldások, szoftverek.

A feladatok elvégzésen túl fontos szerepe, hogy segítséget nyújt a munkavállaló részere is, hogyan tisztában legyen az őt megillető kötelezettségekkel, jogokkal és lehetőségeivel.

A munkavállaló teljes körű bérszámfejtése a munkaviszony létesítésével kezdődik és tart a megszűnésével kapcsolatos feladatok elvégzéséig.

Ki lehet bérszámfejtő?

A bérszámfejtő végzi a bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatokkal foglalkozik: munkabérekkel, munkavállalókat érintő kifizetésekkel kapcsolatos információk összegyűjtésével, ellenőrzésével és feldolgozásával, adminisztrációs feladatokkal, valamint a munkavállalóknak járó bérek és egyéb juttatások kiszámításával foglalkozik.

Mi a különbség a könyvelő és bérszámfejtő között?

A két terület közös metszete: mindkét esetben felkészült és jól képzett szakembernek kell ellátnia a feladatot. Habár – ha összességében tekintjük át – viszonylag kevés olyan jogszabály van, amely érinti mindkét szakterületet, annyi bizonyos, hogy a könyvelőnek is és a bérszámfejtőnek is több törvénykönyvet felölelő tudás birtokában kell lennie, valamint a folyamatosan változó rendelkezésekkel naprakészen tisztában kell lenni a kifogástalan munkavégzés érdekében.

A bérszámfejtő feladatai

 • jövedelmek, munkabérek, megbízási díjak számfejtése, letiltások, levonások és törvényi kötelezettségen alapuló levonások (adó, járulékok), betegszabadság, táppénz, jutalom, prémium, egyéb juttatások összegének figyelembevételével, az adott jogviszonyra tekintettel
 • a munkáltatót/kifizetőt terhelő fizetési kötelezettségek (pl. szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás) összegének megállapítása, a kedvezmények figyelembevételével
 • a bérszámfejtési feladatokhoz kapcsolódó havi negyedéves valamit a más időszakokban keletkezett bevallások és jelentések elkészítése és benyújtása
 • a fizetési jegyzékek, utalási jegyzékek, aláíró listák, készítése
 • a béreket érintő adók, járulékok és egyéb fizetési kötelezettségek tekintetében összesítők készítése, továbbá bevallások készítése a hatóságok felé
 • keletkezett dokumentumok, iratok törvény szerint előírt ideig való megőrzése, adminisztrációs feladatok
 • az egészségbiztosítási ellátásokra vonatkozó igénylések elkészítése
 • a feladatok ellátása során kiemelkedően fontos a kapcsolódó munkaügyi nyilvántartások vezetése
 • munkáltatói igazolások kiadása
 • szükséges iratok, dokumentumok tárolása, például munkaköri leírások, munkaszerződés módosításokat, szabadságok nyilvántartása,
 • foglalkoztatottak ki- és beléptetését, bejelentése az adóhatóság felé
 • kilépő dolgozók elszámolását és bizonylataik elkészítése

Mikor kell TB kifizetőhelyet létesíteni?

A bérszámfejtés szerves része a TB azaz társadalombiztosítási feladatok ellátás. A 100 főt átlagos munkavállalói létszámot tartósan elérő munkaáltatók társadalom biztosítási kifizetőhelyet kötelesek működtetni. Kifizető hely létesítésre irányuló kérelmet Kormányabláknál kell benyújtani az alábbi LINK szerint.

Mi történik, ha nem megfelelően képzett a bérszámfejtő?

A vállalkozások szempontjából a bérszámfejtés az egyik legérzékenyebb terület. Ez az a terület, amivel szemben a legtöbben kritikusak vagyunk, hiszen a nem megfelelően számfejtetett és kiutalt bérek mindenkit érzékenyen érintenek. Ezt az adóhatóság (NAV) nem szokta jó szemmel nézni.

Milyen problémákat okozhat a nem naprakész tudással rendelkező bérszámfejtő:

 • nem a naprakész törvényi előírásoknak megfelelő elszámolás
 • munkabérek, juttatások, egyéb kapcsolódó díjak nem megfelelő, nem időben történő kifizetése
 • hibák, szabálytalanságok az eljárás menetében
 • szabadságok helytelen elszámolása
 • letiltások, levonások nem megfelelő elszámolása
 • adókedvezmények nem megfelelő érvényesítése
 • jogszabály által előírt bejelentések, bevallások beadásának elmulasztása, határidő után történő beküldése az adóhatóság felé

A bérszámfejtési feladatok kiszervezése

A vállalkozások túlnyomó részére könyvelőirodák látják el a könyvviteli feladatokat, valamint a bérszámfejtési teendőket. Sok esetben a könyvelők, látják el mindkét tevékenységet, aminek egyik oka az, hogy nem könnyű megbízható, szakmailag kifogástalan bérszámfejtőt találni. Hasonló esetekben merül fel megoldásként a bérszámfejtés feladatok kiszervezése, ami manapság egyre elterjedtebb. A bérszámfejtési feladatok kiszervezése már megszokott önálló tevékenység.

A bérszámfejtési feladatokat kiszervezheti a vállalkozás is, hiszen a könyveléstől teljesen elkülönülten kezelhető feladat.

A bérszámfejtési feladatok kiszervezésének előnyei:

 • Megbízható szakértelem: a jogszabályok folyamatos változását igazi kihívás nyomon követni. A bérszámfejtés kiszervezésével a megbízó számíthat rá, hogy a jogszabályok naprakész ismeretével rendelkező, és – ami nagyon fontos – azokat a gyakorlati életben alkalmazni tudó, képzett szakember végzi el a feladatokat
 • Költséghatékonyság: nem szükséges saját számítógépet, bérprogramot fenntartani, továbbá saját munkavállalót foglalkoztatni a feladatra. Ezáltal a továbbképzésekkel járó és a távollétek esetén (pl. betegség, szabadság) felmerülő költségek nem terhelik többé
 • Idő megtakarítás: nincs többé betanításra fordított idő, nem kell ellenőrizni a munkavégzést, a határidők betartását, az érintett terület jogszabályváltozásait. Ha könyvelő, akkor – bérszámfejtést érintő kérdésekben – az ügyfelekkel való kommunikáció sem terheli többé
 • Határidők betartása: egy vállalkozást többféle adó, járulékfizetési kötelezettség terhel, melyek befizetésének, illetve az elszámolás különböző nyomtatványokon való benyújtásának határideje eltérő lehet. A bérszámfejtés kiszervezése garantálja, hogy az adók, járulékok mindig az előírt határidőre, és megfelelő összegben legyenek elszámolva, összegezve, és átutalásra előkészítve
 • Titoktartás: a rengeteg személyes adat kezelése okán a titoktartás alapvető fontosságú. Elengedhetetlen, hogy a bérszámfejtést végző szakember garanciát vállaljon a birtokába jutott információk, és az adatok bizalmas kezelésére
 • Biztonságérzet: számíthat rá, hogy felkészült, tapasztalt szakember áll a vállalkozása mögött, aki biztonsággal eligazodik a jogszabályok útvesztőjében. Mindenképpen érdemes érdeklődni a felelősség biztosításról!

Hogyan válasszunk bérszámfejtőt?

A szerencsén kívül tapasztalatra is szükség van ahhoz, hogy a számunkra legmegfelelő szakembert/vállalkozást válasszuk ki. A választék és piac is hatalmas, bármilyen területen is keresünk szakembert, nem könnyű kiszűrni, hogy ki az, aki valóban tökéletesen ellátja a rábízott feladatot.

A konkrét területtől elvonatkoztatva a jó szakember egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy saját szakterületét kívül-belül átlátja, tehát tudja, hogy már majdnem mindent tud és mit nem tud! Felismeri saját korlátjait, hiányosságait, folyamatos igénye van a fejlődésre, ha valamiben bizonytalan, vagy egyszerűen nem a szakterületéhez tartozik az adott kérdés, őszintén bevallja,

 • időt kér, hogy utána nézzen az általa addig nem ismerteknek
 • tudja kitől kérjen segítséget, tudja kit kell megkeresni.

Ez azért nem ilyen egyszerű a való életben! Akkor hogyan is csináljuk:

 • Barátok, Ismerősök ajánlására: ha ismerősünk meg volt elégedve vele, van rá esély (de nem biztos!), hogy nekünk is megfelelő. szolgáltatásokat tud nyújtani.
 • Sajtóban, közösségi felületeken megjelenő, általunk keresett szakemberek hirdetéseire. Ez nem jelent miden esetben sikert! Jó, mert az adott szakember szánt rá pénzt, időt, energiát, hogy hirdesse magát, tehát van kapacitása, el tudja vállalni a mi igényünkkel kapcsolatos feladatokat. Viszont az is lehet, hogy aki nem hirdeti magát, azért nem teszi, mert annyira jól végzi a munkáját, hogy maximalizált teljesítmény mellett is elérte kapacitása csúcspontját, nem vállal több ügyfelet – illetve hirdetés nélkül is folyamatosan feltöltődik nála a megüresedett hely.
 • Adott szakember publikációinak, előadásainak, konferenciáinak megtekintése: ez egy nagyon jó forrás, hiszen ebből már leszűrhető, hogy mennyire felkészült, milyen a kommunikációja, és mennyire gyakorlatias. Ebben a buktató ott rejlik, hogy azért, mert valaki szakszerű ír cikkeket, nem biztos, hogy élőben is ugyanolyan jól kommunikál. Vagy ha egy rendkívül felkészült előadást tart, nem biztos, hogy például a bérszámfejtési feladatokat is pont olyan összeszedetten végzi, és átlátja közben a lehetőségeket. Viszont attól még, hogy valaki nem jelenik meg a médiában, nem tart konferenciákat, stb., lehet kiemelkedően felkészült, fantasztikus szakember, aki remekül végzi a munkáját, csak épp nem szereti megmutatni magát a világnak, nem szeret/tud írni, illetve több ember előtt beszélni.

Honnan ismerjük fel a jó szakembert??? A fentieken túl nem hagyatkozhatunk másra, mint arra, hogy a felsoroltak okán ’elhisszük róla’, hogy képes azt a szolgáltatást úgy nyújtani, amire és ahogy nekünk arra szükségünk van. Saját tapasztalatunk alapján lesz a forrás minden kétséget kizáróan hiteles. Amíg nem próbáltuk ki, míg nem tapasztaltuk meg a szolgáltatás minőségét, addig marad a hiteles ismerősök ajánlása, a referenciák, hirdetések, hozzászólások, publikációk, előadások alapján történő bekategorizálás, és néhány alapvető kérdés megválaszolását követően kialakult kép alapján: a döntés meghozatala.

Több, mint 20 év IT tapasztalat mellett, különös érdeklődéssel a számvitel irányában. "Digitális eszközök használat nélkül nem lehet hatékony a munkavégzés. A digitális eszközök versenyelőnyt jelentenek!"

Iratkozz fel és nem maradsz le a hírekről, újdonságokról!

100% szakma, O% spam

Sikeresen feliratkoztál