Adótanácsadás

A Cogentax szolgáltatási portfóliójának az alapkövei: Bérszámfejtés, könyvelés, adótanácsadás, és digitális adózási megoldások.

Cogentax nem csak a jogszabályi feltételeknek megfelelő, magas színvonalú szolgáltatást nyújtja ügyfelei részére, hanem a lehetővé teszi a saját fejlesztésű, egyedi digitális megoldásainak igénybe vételét is.

Adótanácsadás

szolgáltatásaink

Adótanácsadási szolgáltatásaink körében általános és speciális vállalati adózási kérdéseket vizsgálunk meg adótanácsadói csapatunk szakmai tudására, adózási ügyekben szerzett tapasztalatára építve. Adótanácsadási szolgáltatásunk keretében az egyéni esetekre szabottan vizsgáljuk a felmerülő kérdések komplex adózási szabályait, feltárva a háttérinformációkat, értelmezzük a NAV gyakorlatát, részt veszünk az egyeztetéseken.

Adótanácsadó kollégáink az adott kérdéstől függően adózási szakvéleményt alakítanak ki, segítve az ügyfelek adózási kérdéseinek, eseteinek helyes kezelését.

Adótanácsadás körében társaságunk különösen az alábbi szolgáltatásokat nyújtja ügyfelei részére:

 • adózással kapcsolatos egyedi kérdések vizsgálata és szakmai vélemények készítése, adótanácsadói levélben eseti megbízások alapján
 • állásfoglalás iránti kérelmek előkészítése és előterjesztése az adóhatóságnál, Pénzügyminisztériumnál, feltételes adómegállapítás iránti kérelmek előkészítése
 • a társaság képviselete adóhatósági és egyéb, a tevékenységéhez kapcsolódó ellenőrzések estén, valamint adóigazgatási eljárás során, észrevételek, fellebbezések, felügyeleti intézkedés iránti kérelmek előkészítése
 • szerződések adózási szempontból történő előzetes elemzése, valamint adózási szempontból fontos szerződések tervezetének elkészítése
 • levelezés lebonyolítása az adóhatósággal (gyakorítási kérelem, adategyeztetések, stb.)
 • kapcsolattartás egyéb hatóságokkal
 • együttműködés vállalkozások bérstruktúra- és juttatási rendszerének (cafeteria) kidolgozásában és bevezetésében
 • éves személyijövedelemadó-bevallások elkészítése
 • egyéb, a szakmai standardoknak megfelelő adótanácsadói szolgáltatások

Adózási átvilágítás

A cégvezetők felelősségteljes döntéseinek meghozatalához elengedhetetlen, hogy független szakértők bevonásával vizsgálják meg saját vagy egy megvásárolni készült társaság működési és elszámolási kockázatait.

Az átvilágítások során, illetve azt követően – igény szerint – munkatársaink többletértékként megoldási javaslatokkal is szolgálnak. Közreműködnek a kockázatkezelésben, amelynek során a megbízóval együttműködve alakítják ki a társaság igényeire szabott stratégiát. A stratégiai döntés meghozatala után vállaljuk az operatív feladatok elvégzését, vagy azok koordinálását.

A cégvezetők felelősségteljes döntéseinek meghozatalához elengedhetetlen, hogy független szakértők bevonásával vizsgálják meg saját vagy egy megvásárolni készült társaság működési és elszámolási kockázatait.

Áfatanácsadás

Egy társaság áfakezelése akár milliárdos kérdéseket is felvethet. A költségoptimalizálás minden vállalat elemi érdeke, a megfelelő adóstruktúra kialakítása különösen fontos a nemzetközi ügyletekben résztvevő cégek számára. Egy olyan tranzakció típusú adónem esetében, mint az áfa, elengedhetetlen, hogy a felmerülő kérdésekre gyors, pontos és megbízható válasz születhessen meg. Áfatanácsadói csapatunk a folyamatosan változó magyar és európai jogszabályi környezetben segít megtalálni és kiküszöbölni az adófizetési kockázatokat.

Áfatanácsadási szolgáltatásaink:

 • áfafizetési kötelezettség felmérése belföldi vagy nemzetközi ügyletek kapcsán
 • áfakötelezettségének vizsgálata költség-átterhelés, közvetített szolgáltatások esetén
 • áfa visszaigényléshez kapcsolódó tanácsadás
 • szerződések kialakítása, üzleti folyamatok áfa szempontú vizsgálata
 • áfa-audit: számlázási és ERP rendszerek áfakezelésének kialakítása, számlázási folyamat és számlatartalom ellenőrzése
 • áfabevallások elkészítése, ellenőrzése, benyújtása
 • áfaellenőrzési felkészülés
 • beszállítói és értékesítési lánc áfa-szempontú kialakítása, auditálása
 • ingatlanügyletek ingatlan-értékesítés és -vásárlás, ingatlanbérbeadás áfakövetkezményeinek tervezése, kezelése
 • bizonylatolási rend, számlázási folyamat és számlatartalom ellenőrzése áfa szempontjából
 • e-számla és e-nyugtával kapcsolatos áfa-tanácsadás

Transzferárazás

A hazai és a nemzetközi (OECD-BEPS, EU) szintű transzferárszabályok azt a célt szolgálják, hogy megakadályozzák a jövedelmek országok közötti átcsoportosítását. A szabályozás által kötelezően előírt transzferárazási dokumentumok alapján vizsgálható a termékek és szolgáltatások cégcsoportokon belüli árának viszonya a piaci árhoz képest.

Transzferárszakértőink rendelkezésre állnak transzferár-dokumentációja szakszerű elkészítéséhez.

Transzferárazási szolgáltatásaink:

Transzferár adatszolgáltatási kötelezettség

 • Segítségnyújtás a társasági adó bevalláshoz kapcsolódó transzferár adatszolgáltatási kötelezettség ATP-01 és ATP-KV lapjainak kitöltésében az elkészült transzferár dokumentáció alapján.

Transzferár-nyilvántartás készítése

 • A transzferárképzéshez benchmark tanulmány elkészítése adatbázis segítségével
 • Transzferár-dokumentáció készítése (Fődokumentum és Helyi dokumentum)
 • A partnerünk által készített transzferár-nyilvántartások felülvizsgálata és kiegészítése (pl. benchmark-kal) összhangban a hazai TP-előírásokkal

Transzferárjelentések, -szabályzatok készítése

 • Belső transzferárképzési politika kialakítása és azok felülvizsgálata
 • DAC6-irányelv szerinti adatszolgáltatási kötelezettség vizsgálata transzferárszempontból és jelentés készítés (MDR)

Transzferár-ellenőrzés során közreműködés

 • NAV-ellenőrzés során transzferárkérdésekben nyújtott támogatás, tanácsadás

Transzferár-ellenőrzés során közreműködés

 • Transzferárakkal kapcsolatos kockázatfelmérés, javaslatok a kockázatok hatékony kezelésére, a legmegfelelőbb üzleti modell kialakítására (új csoportstruktúra bevezetése, átszervezések, határon átnyúló ügyletek, stb.)
 • Transzferár-tanácsadás a COVID-19 világjárvány hatásainak vállalatcsoporton belüli kezelésére
 • Hazai vállalatok támogatása a cégcsoporton belüli transzferártárgyalások során, tanácsadás az árképzéshez
 • Segítségnyújtás a megfelelő transzferármódszer kiválasztásában, a korábbi években alkalmazott módszer felülvizsgálata
 • Az OECD-BEPS és az EU-s nemzetközi transzferár-szabályozással kapcsolatos tanácsadás (CbC-jelentés, funkció- és kockázatanalízis, nehezen értékelhető immateriális javak, tevékenység határon átnyúló átszervezése stb.)

APA

 • Kérelmek előkészítése, közreműködés a NAV-val történő egyeztetés során

Szakértőink gondoskodnak arról, hogy azok a munkavállalók, akik önadózónak minősülnek, vagy szja bevallás során az önadózás mellett döntenek rendelkezzenek a törvényi és hatósági előírásoknak megfelelő bevallással – illetve elvégezzük a fizetendő adó összegének kiszámítását.

Cafeteria

A változó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kialakított cafeteriarendszer olyan béren kívüli juttatáscsomag, amely költséghatékony voltával és a munkavállalók egyéni preferenciáihoz történő alakíthatóságával mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldalon nagy népszerűségnek örvend.

Az évről-évre módosuló jogszabályok miatt a cafeteriarendszerek aktualizálása mindenképpen szükséges, és egyben lehetőséget biztosít arra is, hogy a munkáltatók átgondolják, hogyan tudják a rendszert a saját és dolgozóik igényeinek leginkább megfelelővé tenni.

A cafeteriarendszer igénybevételével a munkáltató úgy tudja a munkavállalói juttatások nettó értékét megnövelni, hogy azok terhei jelentősen alatta maradnak a hasonló nagyságrendű munkabér-növekedés adó- és járulékterheinek.

A kedvezményes adóteherrel biztosítható plusz juttatásoknak köszönhetően általában növekszik a munkavállalók motiváltsága és a társaság iránti elkötelezettsége.

Több, mint 20 év IT tapasztalat mellett, különös érdeklődéssel a számvitel irányában. "Digitális eszközök használat nélkül nem lehet hatékony a munkavégzés. A digitális eszközök versenyelőnyt jelentenek!"

Iratkozz fel és nem maradsz le a hírekről, újdonságokról!

100% szakma, O% spam

Sikeresen feliratkoztál